تبلیغات
 
اگر در دانلود فایل ها مشکل دارید حتما بخوانید.مطابق تصاویر زیر عمل کنید.
بر روی گزینه ی دانلود کلیک کنید
نحوه دانلود
بعد ازباز شدن سایت برروی گزینه یfree downloadکلیک کنید
نحوه دانلود
و گزینه ی create download linkکیک کنید
نحوه دانلود
بر روی گزینه ی download nowکلیک کنید
هر سوالی بود در نظرات سایت بپرسید در خدمتم